německá verze anglická verze Španělská verze česká verze Slovinská verze

S podporou (Programu celoživotního vzdělávání) Evropské UnieStáhněte si letákStáhněte
si leták


Chcete-li zobrazit filmy na těchto webových stránkách, potřebujete Adobe Flash Player Plugin.

Kids in Motion

(Děti v pohybu)

Vzhledem k přibývajícímu nedostatku pohybové aktivity obyvatel v Evropě a růstem obezity mezi mládeží se hodně představitelů vědy a politiky rozhodlo soustředit na situaci, která se týká sportu ve školách.

Od roku 2002 se zkrátil čas, který je určen pro sport ve školním studijním plánu v zemích Evropy. To je mimořádné varování, protože odhady tvrdí, že 80% dětí ve školním věku provádí jejich fyzické aktivity pouze během školy – přitom experti doporučují alespoň 60 minut každodenního cvičení.

Očekávaný sportovní projekt Kids in motion (Dětí v pohybu) se bude snažit probíhající situaci změnit tak, aby došlo ke zlepšení.

Žáci mezi 9 a 11 lety mají příležitost se aktivně naučit 10 různých sportů a to sportů týmových, tak i individuální disciplíny. Stejně dobře jako neopakovatelné hry, které budou podléhat specifickým instrukcím a testům.

Kids in Motion

Na jednu stranu se v rámci navrženého programu zjistí speciální motorické dovednosti školních dětí a na tu druhou stranu si studenti najdou sport, který je zaujme, bude pro ně zábavný, motivační a budou se mu chtít věnovat.  Nárůst problému ohledně volby sportu bude tak u mládeže brzy vyřešen. To může být podmínkou pro dlouhodobou sportovní aktivitu. Program nabízí udržování zdraví otevřením škol pro širokou veřejnost. Například klíčová kompetence v oblasti sportu by mohla být založena na tom, že studenti budou moci vstoupit do nedalekého sportovního klubu.

Svým jedinečným konceptem nabízí různé druhy sportů, Děti v pohybu narazí na objektivní hodnocení, která jsou inovativní a vědecky podložená odbornými sportovními znalostmi nejvhodnější pro jednotlivé děti.

Partneři tohoto evropského projektu jsou:

  • Chemnitz University of Technology, Filozofická fakulta, Ústav sportu a cvičení vědy, Chemnitz, Německo
  • EuroConsults, Berlín, Německo
  • SPORTAG GbR, Kolín nad Rýnem, Německo
  • Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und Ökologische Bildung, Kolín nad Rýnem, Německo
  • Zavod Fit / FIT institut, Slovinsko
  • Západočeská univerzita, Plzeň, Česko
  • Univerzita Castilla-La Mancha, Španělsko
  • Paulaharjun Koulu (Grundschule) Kurikka, Finsko