německá verze anglická verze Španělská verze česká verze Slovinská verze

S podporou (Programu celoživotního vzdělávání) Evropské UnieStáhněte si letákStáhněte
si leták


Chcete-li zobrazit filmy na těchto webových stránkách, potřebujete Adobe Flash Player Plugin.

Další vzdělávání

Příručka pro pohybový program

Za účelem optimálního rozšíření sportovně orientovaného programu Kids in Motion včetně jeho cílů, metodiky a specifické didaktiky, a s cílem představit tuto aktivitu široké veřejnosti, byl v rámci dalšího vzdělávání učitelů tělesné výchovy a sportu vytvořen speciální školící program. V červnu 2014 proběhlo ve slovinské Portoroži pod patronací EU školení pro učitele, kteří se v jednotlivých účastnických zemích na projektu KiM podílejí.

Zkušenosti získané během tohoto vzdělávacího projektu jsou zahrnuty v programovém manuálu. Tento obsahuje základní témata a struktury sportovně orientovaného programu, který bude implementován do škol.

  • Příručka pro pohybový programDownload 12,2 MB, česká verze
  • Fortbildungscurriculum Kids in MotionDownload 18,2 MB, německá verze
  • Curriculum para el evento de formacion de profesores, Download 12,2 MB, Španělská verze
  • Curriculum for Teacher Training Event Kids in MotionDownload 18,2 MB, anglická verze
  • Priročnik za strokovno usposabljanje učiteljev, Download 12,6 MB, Slovinská verze

Příručka

Příručka programu KIM obsahuje písemné materiály pro učitele, které detailně popisují aplikaci tohoto sportovního programu (80 výukových hodin) ve školách. Příručka zohledňuje předpoklady, požadavky a adaptaci pro implementaci KIM v každé z partnerských zemí.

  • Manuál programu, Download 12,2 MB, česká verze
  • Programm-ManualDownload 12,4 MB, německá verze
  • Programme manualDownload 12,4 MB, anglická verze
  • Manual del programaDownload 12,4 MB, Španělská verze
  • Programski priročnikDownload 12,2 MB, Slovinská verze

Účastníci

Trailer pro děti v rámci jejich vzdělávání Motion-service učitelů ve Slovinsku

© La Mancha Entertainment