německá verze anglická verze Španělská verze česká verze Slovinská verze

S podporou (Programu celoživotního vzdělávání) Evropské UnieStáhněte si letákStáhněte
si leták


Chcete-li zobrazit filmy na těchto webových stránkách, potřebujete Adobe Flash Player Plugin.

Koncepce projektu

Kids in Motion

Celkovým úkolem a myšlenkou Kids in Motion je identifikace motorických a sportovních dovedností dětí ve věku mezi 9 a 11 roky. V tomto období si děti projdou testováním a srovnáváním deseti různých sportů. Dojde k zodpovědnému a uvědomělému vyhodnocení jejich aktivit tak, aby se sportu věnovali dlouho, sport je motivoval a aby ho provozovali s chuti.

V případě, že budou studenti vybráni, budou podporováni diplomovaným sportovním trenérem, který je bude sporty doprovázet a díky inovativním sportovním výzkumům vyjádří doporučení pro vhodný sport. Cílené a udržitelné pokračování sportu a odpovídající propagace studenta by se měla konat ve sportovním klubu ve školním prostředí.

Kids in Motion

Sportovní koncept se skládá z 10 různých sportů. Jsou to sporty týmové (fotbal, házená, basketbal, hokej), individuální disciplíny (gymnastika, tanec, atletika) a raketové hry (tenis, stolní tenis a badminton). 8 hodin bude vyhrazeno pro každý sport tak, aby si děti mohli vybudovat herní myšlení, mužstvo a individuální taktické chování zábavnými sportovními a specifickými metodami.

Odborné znalosti a závěrečná doporučení, která vyberou provozovaný/é sport/y budou podloženy na základě výzkumu, který vede k testům pomocí kritérií s objektivně a vědecky opodstatněných výsledků:

 • Pohybové zkušenosti
  "KiM–Sport Pass" zachycuje data, jako základ pohybových zkušeností, frekvenci sportovních aktivit a stav výšky a hmotnosti dítěte.
 • Motorický sportovní výkon
  Standardizované motorické testy měří koordinaci celého těla, rychlost, hbitost, explozivní sílu, tělesnou odolnost, rovnováhu a aerobní vytrvalost
 • Nadšení/Potěšení ze hry
  V každém sportu se používají jiné dovednosti a jiné taktické myšlení a každé dítě projeví po každé hodině jeho osobní smysl pro radost
 • Kvalita pohybu/talent
  Celý program je doprovázen kvalifikovanými učiteli tělocviku, kvalita pohybu zjištěná kvalitativními a kvantitativními hodnotícími kritérii může být oceněna v každém spotu a být srovnávána se všemi dalšími sporty