německá verze anglická verze Španělská verze česká verze Slovinská verze

S podporou (Programu celoživotního vzdělávání) Evropské UnieStáhněte si letákStáhněte
si leták


Chcete-li zobrazit filmy na těchto webových stránkách, potřebujete Adobe Flash Player Plugin.

Partneři projektu

 • Technická univerzita Chemnitz, Filozofická fakulta, Institut sportu a sportovních věd  

  Logo TU Chemnitz

  Technická univerzita Chemnitz je pověřená vedením a řízením konsorcia EU projektu. Zodpovídá za sportovně-vědeckou činnost, další zpracování a trvalé využití výsledků projektu.

 • SPORTAG – Sport im Ganztag GbR 

  Logo SPORTAG

  SPORTAG je zodpovědná za základní a další vzdělávání účastníků v evropských partnerských školách a za podporu projektu v příslušných zemích. SPORTAG bude organizovat implementaci pilotních projektů a dohlížet na realizaci sportovních programů. SPORTAG vytvoří manuál programu a návrh obsahu učební osnovy sportovních aktivit.

 • Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und Ökologische Bildung  

  Logo Netzwerk e.V.

  Netzwerk e.V. vypracuje učební osnovy implementací inovativních metod výuky na propagaci sportu na základních školách, včetně pravomocí žáků a pedagogů. Výukové metody i propagace pravomocí budou vytvářeny ve spolupráci s partnery. Zkušenosti a výsledky sportovního propagačního programu „Děti v pohybu“, který probíhá ve školním prostředí, představí společnost Netzwerk e.V ve formě návrhu učebních sportovních osnov. Dále se předpokládají projekty zaměřené na komunikaci s veřejností.

 • EuroConsults 

  Logo EuroConsults

  EuroConsults (Německo) se bude zabývat hodnocením účasti v projektu tak, aby se zajistila maximální možná kvalita každého pracovního programu, zejména v oblasti řídících, organizačních a finančních záležitostí.

 • ZAVOD FIT/FIT Institut

  Logo ZAVOD FIT

  FIT Institute (Slovinsko) bude na základě odborných znalostí v oblasti rozvoje školních programů a vytváření učebních osnov a manuálů odpovídat za vyhodnocení sportovně-propagačního programu, za další školení učitelů a implementaci sportovního programu. 

 • Západočeská univerzita v Plzni

  Logo Westböhmische Universität PilsenVzhledem k optimální implementaci odborných znalostí v oblasti sportovního managementu se předpokládá, že Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika) bude mít za úkol šířit výsledky projektu. Univerzita bude zodpovědná za prezentaci výsledků projektu s maximálním dopadem na vzdělávací instituce a také za nejvýhodnější procesy na místní, národní a evropské úrovni.

 • La Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Ciencias del Deporte, Grupo de Investigación PAFS 

  Logo Universität Castilla-La Mancha

  Univerzita Castilla-La Mancha (Španělsko) bude zodpovědná za analýzu poptávky projektu, který se bude provádět, před vývojem a realizací programu. Vzhledem k odbornosti univerzity v oblasti propagace fyzické aktivity u dětí, univerzita ve spolupráci s dalšími partnery navíc stanoví a strukturuje obsah a metodu analýzy plánované poptávky zohledněním specifik příslušné země.

 • Paulaharjun Koulu Kurikka 

  Základní škola Paulaharjun Koulu ve městě Kurikka (Finsko) nabídne praktický seminář pro učitele a pracovníky z oblasti sportu a z jiných oblastí vzdělávání z důvodu jejich odborných znalostí v oblasti celoživotního vzdělávání a inovativních opatření při vzdělávání, spolu s možností realizace cílených programů na podporu sportu.