německá verze anglická verze Španělská verze česká verze Slovinská verze

S podporou (Programu celoživotního vzdělávání) Evropské UnieStáhněte si letákStáhněte
si leták


Chcete-li zobrazit filmy na těchto webových stránkách, potřebujete Adobe Flash Player Plugin.

Tiráž

Vedoucí partner z projektu Děti v pohybu

Logo TU ChemnitzProf. Dr. Henry Schulz
Profesor Sport biologie/tělovýchovného lékařství
Thüringer Weg 11
D-09126 Chemnitz

Telefon: +49 (0) 371 531 31315
Fax: +49 (0) 371 531 831315

práce s veřejností

Sabine Schulz-Brauckhoff

Webmaster

Ludger Brauckhoff

Oznámení o odpovědnosti

I přes pečlivou kontrolu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Provozovatelé jsou výhradně zodpovědní za obsah těchto odkazovaných stránek.

Copyright

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Publikování Všechny texty a obrázky - na jakémkoli nosiči - to vyžaduje písemný souhlas.

Financování projektu

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise.Odpovědnost za obsah této publikace (sdělení) nereprezentují názory autora,Komise nemůže být zodpovědná za jakékoli užití informací v ní obsažených