nemška različica angleška različica španska različica češkem različica slovenska različica

S pomočjo programa Vseživljenjsko učenje Evropske unijePrenesite letakPrenesite
letak


Če si želite ogledati filme, na tej spletni strani, ki jih potrebujete Adobe Flash Player plugin.

Kids in Motion

(Otroci v gibanju)

Številne akterje na področju znanosti in politike skrbi položaj športa v šolah, saj je med mladimi v Evropi zaznanti pomanjkanje gibanja in porast debelosti.

Od leta 2002 je v šolskem kurikulumu evropskih držav prišlo do zmanjšanja časa namenjenega šolskemu športu. To je še posebej zaskrbljujoče, saj ocene pravijo, da do 80 % šolskih otrok izvaja telesno dejavnost le še v času pouka – med tem ko strokovnjaki priporočajo vsaj 60 minut dnevne vadbe.

Načrtovani športni koncept Kids in motion želi premostiti vrzel med trenutnim stanjem in stanjem, ki je potrebno.

Učenci, stari od 9 do 11 let, imajo možnost, da aktivno spoznajo in preizkusijo približno deset različnih športnih panog s področja ekipnih športov in individualnih disciplin ter igre z žogo v skladu s predmetno-specifičnimi navodili.

Kids in Motion

Po eni strani je v okviru oblikovanja programa mogoče odkriti motorične sposobnosti učencev, po drugi strani pa učenci najdejo strast za posamezno zvrst športa, s katero se bodo z veseljem in motivirano ukvarjali.

Tako se bodo mladi kljub vse večji dezorientaciji med izbiro športov že zgodaj seznanili z različnimi športnimi panogami, kar pa je lahko pogoj za vseživljenjsko športno aktivnost. Program omogoča vzdrževanje zdravja s povezovanjem šole v družbeni prostor, na primer ključna kompetenca bi lahko nastala s tem, da se učence spodbudi, da se pridružijo bližnjemu športnemu klubu.

Kids in Motion s svojim edinstvenim konceptom ponudbe različnih vrst športov izpolnjuje objektivizirano oceno o inovativnem in znanstveno utemeljenem znanju o športu, ki je najprimernejši za posameznega otroka.

Pri projektu sodelujejo naslednji evropski partnerji:

  • Tehnična univerza Chemnitz, Fakulteta za šport, Chemnitz, Nemčija
  • EuroConsults, Berlin, Nemčija
  • SPORTAG GbR, Köln, Nemčija
  • Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und Ökologische Bildung (socialne storitve in okoljska vzgoja), Köln, Nemčija
  • Zavod Fit/ Fit Institute, Slovenija
  • Univerza Zahodne Bohemije, Plzen, Češka
  • Univerza Castilla-La Mancha, Španija
  • Paulaharjun Koulu (osnovna šola) Kurrika, Finska
  |   top  |   naslednja stran »