nemška različica angleška različica španska različica češkem različica slovenska različica

S pomočjo programa Vseživljenjsko učenje Evropske unijePrenesite letakPrenesite
letak


Če si želite ogledati filme, na tej spletni strani, ki jih potrebujete Adobe Flash Player plugin.

Koncept

Kids in Motion

Skupni cilj koncepta projekta Kids in Motion je prepoznavanje motoričnih ter športnih sposobnosti šolskih otrok starih od 9 do 11 let. Preko testiranj in primerjave desetih različnih športov so sposobnosti otrok odgovorno in zavestno ocenjene, hkrati pa se določi tista športna panoga, za katero je vsak posamezen otrok najbolj zainteresiran in v kateri bi najbolj blestel.

Otroka pri tej odločitvi spremlja in usmerja športni pedagog. Usmerjeno nadaljevanje določene športne panoge pri posameznem otroku bi se naj odvijalo v prostorih šole ali v namenskih telovadnicah.

Kids in MotionŠportni koncept je zgrajen na izvedbi desetih različnih športov: skupinskih (nogomet, rokomet, košarka, hokej), individualnih (gimnastika, ples, atletika) ter športov z loparji (tenis, namizni tenis, badminton). Za vsak šport je predvidenih osem ur, znotraj katerih otroci spoznajo osnovno idejo iger, sestavo ekip, individualne taktične vzorce vedenja in specifične tehnike igre. Posebnost projekta pa je, da vse to poteka na zabaven način.

Rezultati so zahvaljujoč naslednjim inovativnim načinom testirana objektivno in strokovno pridobljeni: 

 • gibalne sposobnosti
  »KiM-Sport Pass« vsebuje podatke o osnovnih gibalnih sposobnostih, pogostosti atlestkega udejstvovanja ter razmerje med višino in težo otroka;
 • motorične (fizične) zmogljivosti
  standardizirani športni motorični test izmeri koordinacijo telesa, hitrost, gibkost, eksplozivno moč, mišično vzdržljivost, ravnotežje ter aerobno vzdržljivost otroka;
 • navdušenje nad igro in uživanje v njej
  ker je vsaka športna igra drugačna, otroci po vsaki uri ocenijo osebno raven užitka v vsaki izmed njih;
 • gibalna nadarjenost
  celoten športni program izvaja za to usposobljeni športni pedagog, ki lahko s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih ocenjevalnih kriterijev gibalno nadarjenost otrok primerja z vsemi ostalimi športi.