nemška različica angleška različica španska različica češkem različica slovenska različica

S pomočjo programa Vseživljenjsko učenje Evropske unijePrenesite letakPrenesite
letak


Če si želite ogledati filme, na tej spletni strani, ki jih potrebujete Adobe Flash Player plugin.

Projekt Partner

 • Chemnitz University of Technology, Faculty of Philosophy, Institute of Sport and Exercise Science  

  Logo TU Chemnitz

  Tehniška univerza v Chemnitzu vodi in upravlja s konzorcijem projekta EU. Odgovorna je za športnoznanstveno združenje, nadaljnjo obdelavo in trajnostno rabo rezultatov projekta.

 • SPORTAG – Sport im Ganztag GbR 

  Logo SPORTAG

  SPORTAG je krovna organizacija v vsaki sodelujoči državi, odgovorna za osnovno in nadaljnje izobraževanje udeležencev v evropskih partnerskih šolah. SPORTAG bo organiziral izvedbo vseh pilotnih projektov in nadzoroval uvedbo športnih programov. SPORTAG bo oblikoval priročnik programa in zasnovo učnega načrta v povezavi s športnimi vsebinami.

 • Netzwerk e.V. – Soziale Dienste und Ökologische Bildung  

  Logo Netzwerk e.V.Netzwerk e.V. sestavlja učni načrt z uvajanjem inovativnih učnih metod in promocijo športa v osnovnih šolah, vključujoč promocijo kompetenc učencev in strokovnih delavcev. Tako učne metode kot tudi promocija kompetenc so razvite v sodelovanju s partnerji. Netzwerk e.V. bo predlagal, da se izkušnje in rezultati programa za promocijo športa Kids in Motion vključijo v učni načrt za šport. Prav tako bo Netzwerk pri projektu prevzel področje odnosov z javnostmi.

 • EuroConsults 

  Logo EuroConsults

  Euroconsults je zadolžen za izvajanje evalvacije projekta z namenom zagotavljanja najvišje možne kakovosti vseh delovnih področij, še posebej vodstvenega, organizacijskega in finančnega.

 • ZAVOD FIT/FIT Institut

  Logo ZAVOD FITZavod FIT je na podlagi dosedanjih izkušenj z razvijanjem šolskih programov, učnih načrtov in priročnikov zadolžen za evalvacijo programa za promocijo športa, nadaljnjega usposabljanja učiteljev in uvedbo športnih programov. • University of West Bohemia in Pilsen

  Logo Westböhmische Universität Pilsen

  Zahodnočeška Univerza, Plzen je zadolžena za obveščanje javnosti o rezultatih projekta na način, s katerim doseže najboljši možni učinek na izobraževanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

 • Universität Castilla-La Mancha 

  Logo Universität Castilla-La Mancha

  Univerza Castilla-La Mancha je odgovorna za analizo pred projektom, katera temelji na skupnem dogovoru vseh sodelujočih držav in upošteva njihove posebnosti. 

 • Paulaharjun Koulu Kurikka 

  Osnovna šola Paulaharjun Koulu Kurikka bo na podlagi dosedanjih izkušenj z vseživljenjskim učenjem, inovativnih učnih pristopov in možnostjo uvedbe ciljnih programov za promocijo športa ponudila praktično delavnico za športne pedagoge in ostale strokovne delavce.